در اجتماع جوانان گیلانی؛
کیانی: عامل کاهش مشارکت در انتخابات به عملکرد دولت برمی گردد

رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در اجتماع جوانان و مردم حامی آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شهر رشت گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور این است که مدیران استانی و شهری به شکل بومی انتخاب نمی شوند که در دولت سید ابراهیم رئیسی برای مدیریت اجرایی استانی و شهری از نخبگان آن منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش ستاد مردمی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، امین کیانی رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی گفت: سه نوع رای در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؛ نخستین رای مربوط به طرفداران است، دومین رای به شکل گفتمانی برای نامزدها جذب می شود و سومین رای مربوط به رای های سیاست ورزانه است که در زمینه بحث های انتخاباتی به وجود می آید که در مجموع آیت الله رئیسی هر سه رای را در سبد خود دارد.
وی افزود: طبیعتا کارنامه آقای رئیسی طرفدارانی دارد، رای گفتمانی که به دلیل استقبال عدالت خواهی آقای رئیسی در کارنامه اش در سبد رای وجود دارد، رای سیاست ورزانه نیز باتوجه به اخلاق مداری آقای رئیسی و به دور از حاشیه ها رای آوری خوبی را کسب خواهد کرد.

کیانی تصریح کرد: وضعیت کشور این روزها شرایط مطلوبی ندارد، متاسفانه آمار آمایشی و زیر ساختی در کشور وجود ندارد که در صورتی که دولت آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود باید اطلاعات آمایشی کشور صورت گیرد و متاسفانه دولت های قبلی نیز توجه به موضوع شرایط اقلیمی نکرده اند.

رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: به طور نمونه در استان های غربی که پتانسیل فعالیت کشاورزی و دامداری وجود دارد هیچ گونه زیر ساختی برای این فعالیت به شکل صنعتی صورت نگرفته یا اینکه مناطق مرکزی کشور که از شرایط آب و هوایی نامناسبی برخوردار است 80 درصد کشاورزی صنعتی در آن به وجود آمده است و این نشان از بی توجهی و بی کارشناسی دولتمردان است، حتی در زمینه صنعت چاپ نیز بیش از 90 درصد چاپخانه های استان های مرکزی در شهرهایی مانند تهران و قم تمرکز کرده اند و در شمال و جنوب کشور باید هزینه بالایی برای حمل و نقل برای انتشار چاپ پرداخت.

او به موضوع سرانه بهداشت و درمان نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد مراکز بهداشت و درمان در مرکز کشور قرار دارند که باید در سایر نقاط کشور نیز سرانه بهداشت و درمان به یک میزان باشد.
کیانی تصریح کرد: یکی از دلایل ورود ایت الله رئیسی به کارزار انتخاباتی این است که نگاه بنیادین به مسائل کشور دارند و از سوی دیگر مدیریت اجرایی کشور کاملا آگاه هست و می توانند مشکلات موجود را با حضور کارشناسان برطرف کنند.

رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی خاطرنشان شد: یکی از مشکلات موجود در کشور این است که مدیران استانی و شهری به شکل بومی انتخاب نمی شوند که در دولت سید ابراهیم رئیسی مدیریت اجرایی استانی و شهری از نخبگان آن منطقه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی گفت:اگر این روزها موضوع کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را می شنویم برمی گردد به رفتار و عملکرد دولت که موجب دلسردی جامعه شده اند به طوری که در انتخابات دوره قبل که همین دولت سر کار آمد مشارکت بیش از ۷۰ درصدی وجود داشت بنابراین مردم از عملکرد این دولت ناراضی هستند و این نارضایتی به حق است.

کیانی به موضوع جوانان پرداخت و افزود: مشکل این روزهای جوانان اشتغال است، اگر اشتغال باشد زندگی جریان پیدا می کند به دنبال آن خانواده شکل می گیرد و جمعیت کشور به سمت جوانی خواهد رفت که همان فرمایش مقام معظم رهبری است.

وی در پایان گفت: سید ابراهیم رئیسی با شعار «دولت مردمی ایران قوی» می آید تا مشکلات کشور را که دولت فعلی به گردن خارج از کشور می اندازد با همت مردم برطرف کند.