صفحه دوم
تیزر، پوستر و فایل راهنمای کمپین دعوت میلیونی


دانلود فایل راهنما
پوستر تبلیغاتی شماره 1 دعوت میلیونی 
 
پوستر تبلیغاتی شماره 2 دعوت میلیونی