شروط مشارکت مردم در انتخابات از دید یک فعال سیاسی

 یک فعال سیاسی گفت: صدا و سیما و تولیدکنندگان برنامه‌های انتخاباتی بدانند مردم ما سره را از ناسره تشخیص می‌دهند.
 
غلامرضا انصاری با اشاره به مناظره اول کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: متاسفانه مناظره اول یک شوی تلویزیونی بود ؛ هم تنظیم کنندگان مناظره بسیار ناشیانه و مبتدی عمل کردند هم پاسخ ها درست به جا و دقیق نبود. وهم سطح نامزدهانسبت به متوسط جامعه بسیارتنزل یافته!در فرصت های ۴ دقیقه ای در بحثی مثل اقتصاد نمی شود دیدگاهی را عمیق و دقیق تشریح کرد. و مشکلات  اقتصادی مثل تحریم، لوایح دوگانهFATF، تأثیر اختلافات بین المللی و…اصلاً پرداخته نشد ، بنابراین باید گفت این مناظره هیچ تاثیری بر تهیج و مشارکت مردم نداشته است.
 
وی در ادامه یادآوری کرد: سطح آگاهی و سواد مردم بسیار بالا رفته است. وقتی می گوییم باید با فساد مبارزه کرد، باید قلم و صاحب قلم ، رسانه ها و افشا کنندگان فساد آزاد باشند و کسانی که شایعه درست می کنند، تنبیه شوند.تا به صورت  ریشه ای با فساد مبارزه شود. نیازی به دستگاه های عریض وطویل ادرای نیست. اگر مواردفوق الذکر انجام گیرد، به طور طبیعی ریشه فساد خشکانده می شود. 
 
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اقتصاد هم مانند سیاست نیازمند آزادی وفضای رقابتی است، تا زمانی که امکان ورود سرمایه ،تکنولوژی و امنیت سرمایه گذاری نباشد، طبیعی است که رونق اقتصادی فقط یک شعارخواهدبود. 
 
انصاری گفت: کاندیداها بحث معیشت و ارتباطات بین المللی را مطرح می کنند. شعار  اصلی انقلاب؛ نه شرقی، نه غربی بود. آیا از این شعارها اینگونه استنباط می شود که فقط باید با بلوک شرق دوستی  داشت ، باغرب دشمنی ابدی؟ ؛باید از ظرفیت های بین المللی استفاده کرده و زیر بار زور هیچ قدرتی نرفت. 
 
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است تعامل سازنده با جهان داشته باشیم و از سرمایه های خارجی با حفظ عزت و کرامت استفاده کنیم، باید سیاست تعاملی راجایگزین سیاست تقابلی نمود. و در برابر زورگویی همه بایستیم. حتما مردم در مقابل چنین سیاستی مشارکت حداکثری نشان می دهند. 
 
وی در نقد برنامه کاندیداها نیز گفت: برنامه موقعی عینیت می یابد  که در یک نهاد مدنی، حزبی و سیاسی تدوین شده باشد و صاحب نظران آن را نقد کنند و برنامه  منتشر شده تا مردم بدانند به چه رأی می دهند. اینکه چهار تا کاغذ گلاسه خوش رنگ را در مناظرات نشان دهیم که برنامه نیست .
 
وی‌ همچنین عنوان کرد: خواهش من از صدا و سیما و تولید کنندگان محتوای برنامه کاندیدها این است که بدانند مردم ما آگاهی دارند و سر را از ناسره تشخیص می دهند.به شعورسیاسی مردم توهین نکنند.