احمد صادقی: مردم باور کنند انتخابات بر معیشت آن‌ها اثر گذار است

 ♦دکتر احمد صادقی از مدیران سابق شهرداری تهران و مدیرکل سابق جمعیت هلال احمر استان تهران در گفت و گو با سلام نیوز درباره نقش مردم در انتخابات گفت:مردم سالاری یعنی عمل بر مدار نظر و رای اکثریت مردمی، و مشارکت در انتخابات ساده ترین، اصلی ترین و مدنی ترین راه تجلی مردم سالاری است ایشان تاکید کرد : هر چه این مشارکت بالاتر باشد یعنی باور مردم سالاری در سطح وسیع تری وجود دارد. طبیعی هم هست که مشارکت بالاتر به معنای اعتماد بیشتر بین مردم و حکومت بوده و این اعتماد بالا افزایش امنیت عمومی را هم به همراه خواهد داشت. ایشان تاکید کرد : هرگاه مردم باور کنند که حضور و مشارکت آنها تاثیر مستقیم و موثر بر زندگی و معیشت و شرایط اجتماعی و اقتصادی آحاد ایشان دارد قطعا مشارکت بیشتری دارند. از یک طرف مسئولین باید با عمل خود این باور را در نزد مردم بوجود بیارند و از طرف دیگر مردم عزیز ایران با نگاه به تاریخ و گذشته متوجه باشند که امروز و آنچه آینده آنها را می سازد انتخاب آنهاست. وی در ادامه درباره نقش نخبگان تاکید کرد : نخبگان و گروه های مرجع نقش مهمی در تبیین نتیجه مشارکت یا عدم مشارکت برای جامعه دارند. ابزارهای بیشتری در دست دارند، بر افراد و گروه های بیشتری تاثیر گذارند و البته سهم و مسئولیت بزرگتری در سرنوشت یک ملت دارند. پرهیز از دلسرد کردن مردم وظیفه ایشان است . وی تاکید کرد: انتخاب اصلح قطعا انتخاب اکثریت است و باید به آن احترام گذاشت و اصول اخلاق در رقابت را رعایت کرد. اما در هر صورت انتخاب اصلح ، باید انتخابی باشد آگاهانه، مبتنی بر شناخت دقیق، با درس گرفتن از گذشته و باور به موفقت در آینده، شناخت اولویت های فعلی جامعه و با دقت بر برنامه های عملیاتی و قابل اجرای کاندیدا ها و نه صرفا شعارهای آرمان پردازانه در پایان باید تاکید کنم آنچه که وعده الهی است و سنت تاریخی و مورد تاکید تمامی اندیشمندان علوم اجتماعی این است که سرنوشت هر ملتی در دستان خود آنهاست و خداوند هم سرنوشت هر قومی را تنها به دست خود ایشان تغییر می‌دهد. انتخابات در یک جامعه مدنی، تاثیرگذارترین راه برای بهبود و تغییر شرایط زندگی مردم است.