صفحه دوم
ستاد رئیسی به استقبال مناظره امروز رفت

ستاد مردمی سید ابراهیم رئیسی، با انتشار یک نماهنگ کوتاه، به پیشواز مناظره امروز نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رفت.


 این نماهنگ حاوی بخش‌هایی از سخنرانی‌های رئیسی، بخش‌هایی از تبلیغات انتخاباتی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم و متلک‌هایی است که در مناظره‌های سال 1396 علیه رئیسی مطرح شد و دروغ‌بودن آنها پس از چهار سال برای مردم آشکار شد.