با سلام
لطفا بعد از هر فعالیت ستادی، گزارش کار خود را که بصورت اسکرین شات تهیه می کنید از این طریق به ستاد مرکزی ارسال نمایید.